Föreningen

PARAPLY

Mot sexuella övergrepp på barn -
För barnens rättigheter

Stöd oss!

Paraply är en ideell förening och behöver därför ständigt hjälp av sponsorer.

Bidra till vårt arbete ni med!

LÄS MER

Söker ni föreläsare?

Stärkande, stöttande och utbildande med barn och vuxna i syfte att förebygga och motverka sexuella övergrepp på barn.

LÄS MER

Är du orolig?

 Känner du dig orolig ? Vi har samlat länkar till andra organisationer och instanser som också erbjuder hjälp och stöd. 

LÄS MER

  • Paraply är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden  med bas i Stockholm, Sverige.
  • Paraply arbetar förebyggande och stärkande mot sexuella övergrepp mot barn. Vi arbetar för barnets rättigheter.
  • Sexuella övergrepp på barn är ofta ett obekvämt ämne att prata om vilket gör det svårt att förebygga och även hantera när det inträffar.
  • Syftet med föreningen är att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga (0-18 år) genom att sprida information och kunskap om ämnet till barn, vuxna och allmänheten men även tillgängliggöra hjälp och vård för personer som känner sexuell dragning till barn.

     

Paraplys vision är ett samhälle utan sexuella övergrepp på barn. Genom att informera och utbilda vill vi uppnå ett samhälle med trygga barn och modiga vuxna. 

Vad motiverar oss? 
Barn och unga förtjänar en trygg uppväxt utan att utsättas för sexuella övergrepp, eller andra former av övergrepp. 
paraply-logo